Skip to content

TEKO:s Miljögrupp

TEKOs miljögrupp är ett nätverk av företag med och utan egen produktion, vilka träffas flera gånger om året. Gruppen arbetar med aktuella hållbarhetsfrågor så som t ex kemikalieskatt, producentansvar, kemikalielagstiftning, CSR samt forskningsprojekt och andra initiativ. Flera seminarier och utbildningar har även initierats för medlemmar, t ex kemikalielagstiftning, miljömärkningar och hållbara transporter. Gruppen är också betydelsefull när TEKO ska besvara remisser, EU-konsultationer etc. där branschens synpunkter ska föras fram. Inom konceptet Tekologistiks får medlemmarna support gällande hållbara lösningar för transporter.

TEKO är en branschorganisation för Sveriges textil- och modeföretag. De stärker konkurrenskraften i en innovativ framtidsbransch genom att hjälpa sina medlemmar med arbetsgivarfrågor, logistik, hållbarhet, utbildning, forskning och innovation.

Språk: Svenska
Plats: Platsbunden

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna