Skip to content

White Paper: Textile Recovery in the U.S.

Textilavfall i USA överträffar tillväxten av alla andra kategorier av avfall. Denna rapport utvärderar det aktuella tillståndet för textilavfall i det amerikanska avfallsflödet. Den beskriver även ett framtida system där textilier används på bästa sätt genom hela värdekedjan och en sätt att nå fram till en cirkulär textil ekonomi.

Resource Recycling Systems (RRS) är en konsult med en strävan efter en värld där resurser hanteras för att maximera ekonomisk och social nytta samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna