Skip to content

Sustainable Fashion

En fristående digital kurs som behandlar hållbara affärsmodeller inom mode. Målet för kursen är att ge deltagarna en övergripande förståelse för företagens utmaningar och potentiella lösningar för att bli mer hållbara och implementera cirkulära affärsmodeller. Inom kursen presenteras även olika verktyg som företagen använder för att mäta och rapportera om hållbarhet. Kursen vänder sig till studenter inom högre utbildning samt företag och beräknas ta 6 timmar att genomföra.

Kursen ges av Copenhagen Business School (CBS), som erbjuder världsledande forskningsbaserade utbildningsprogram på alla akademiska nivåer.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna