Skip to content

Hållbarhetsguide

TEKO:s hållbarhetsguide är en vägledning om hållbarhetsarbete för textil- och modebranschen. I dag är hållbarhet viktigt för de flesta företag och många är övertygade om att satsningar på miljö, klimat och socialt ansvar i de flesta fall är bra för affärerna. Denna guide är en grund för att starta ett hållbarhetsarbete som leder till långsiktigt hållbara företag.

TEKO är en branschorganisation för Sveriges textil- och modeföretag. De stärker konkurrenskraften i en innovativ framtidsbransch genom att hjälpa sina medlemmar med arbetsgivarfrågor, logistik, hållbarhet, utbildning, forskning och innovation.

Språk: Svenska
Plats: Digital eller fysisk

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna