Skip to content

Higg Index Tools

Higgs Index Tools är verktyg för företag för att mäta sin påverkan på klimat och socialt arbete genom hela leverantörskedjan. Idag finns tre verktyg: Product Tool, Facility Tool och Brand & Retail Tool. Dessa verktyg mäter olika delar av leveranskedjan och därigenom synliggörs var påverkan är som störst och var företaget kan skapa förändring.

Higg Index Tools utvecklas av Sustainable Apparel Coalition (SAC). Organisationen skapades ur diskussioner bland en samling företag. Även idag samlar SAC aktörer inom textilindustri för att skapa transparens och samarbete i branschen.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna