Skip to content

Artiklar

Good life goals

Med utgångspunkt från de globala målen (Agenda 2030) the GoodLife Goals presenterar hur vi alla som individer...

21 januari, 2021

SDG Compass

SDG-kompassen ger vägledning för företag om hur de kan anpassa sina strategier för en hållbar utveckling...

21 januari, 2021

Preferred Fiber and Materials Market Report (PFMR)

Rapporten visar det senaste inom fiber- och materialmarknaden, bl.a. att den globala fiberproduktionen har fördubblats...

21 januari, 2021

OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox (SAAT)

OECD Substitution and Alternatives Assessment Toolbox är en verktygslåda med resurser som är relevanta för...

21 januari, 2021

Earth logic – Fashion Action Research Plan

Earth Logic Fashion Action Research Plan är en visionär och radikal uppmaning till modeforskare, utövare,...

21 januari, 2021

Sustainability and Circularity in the Textile Value Chain

Den globala textilindustrin upplever en ökad konsumtion, tillverkning och användning av textilprodukter och...

11 december, 2020

Fashion Revolution – The fututre of textile

För att möta behovet av digitalt kommunikationsinnehåll har SharingSweden gjort sex kortfilmer för sociala...

11 december, 2020

Wargön Innovation

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera...

11 december, 2020

Substitutionscentrum

Substitutionscentrum är ett regeringsuppdrag som vägleder företag, organisationer och offentlig sektor i...

11 december, 2020

Hållbar utveckling inom textil/mode

Hållbar utveckling inom textil/mode är en distanskurs under ca 8 veckor på halvtid. Kursen ger dig grunderna...

11 december, 2020

Du måste godkänna