Skip to content

KPI Design Kit – A Sustainable Strategies Playbook for Measurable Change

KPI Design Kit en handbok till att skapa hållbara strategier för mätbar förändring. Handboken är utformad för att hjälpa designers skapa tydliga mätbara och hållbara nyckelvärden inom nio av företagens olika områden. Exempelvis personal, där rekommendation bl.a är att skapa policys samt mäta personalens upplevda tillfredsställelse på arbetsplatsen.

Handboken är ett resultat av utbildning från NYU Stern, Center for Sustainable Business, i samarbete med Council of Fashion Designers of America.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna