Skip to content

CiSAT

CiSAT är ett verktyg utformat för att hitta den cirkulära potentialen i en möbel. Genom att svara på ett antal frågor får du en inblick i vilka steg som du kan ta för att bli mer cirkulär. Områden som affärsmodell, design och material gås igenom och du får sedan ett underlag med vilka steg du kan ta framåt och även se hur du ligger till jämfört med övriga i branschen. Verktyget vänder sig i första hand till dig som möbelproducent men är användbart för alla som verkar i möbel- och inredningsbranschen.

Verktyget är utvecklat av Circular Hub vilket är en plattform som hjälper företag inom mode- textil- och möbelindustri som vill ställa om till cirkulära affärsmodeller. Plattformen drivs bl.a av Science Park Borås och är beläget i Textilie Fashion Center.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna