Skip to content

Textile Challenge

Från inspirerande seminarium till utmanande projekt

Textile Challenge är en serie aktiviteter som syftar till att inspirera och utmana textil- och modeindustrin och identifierar hindren för att uppnå målen för Agenda 2030. Evenemanget välkomnar aktörer från alla olika delar av värdekedjan inom textil- och modeindustrin.

Aktuella aktiviteter

Klicka på nedan bilder för att läsa mer om resultatet eller anmäla dig till framtida Textile Challenge.

Mer om Textile Challenge

Textile Challenge är uppbyggd av seminarier och workshops och baseras på sju teman; Produkt och design, varumärke och transparens, material och kemi, produktion, återförsäljare och distribution, användning och konsumtion, och slutligen återvinning.

Varje ”Textile Challenge projekt” fokuserar på ett specifikt tema kopplat till delar av den textila värdekedjan och inleds med ett seminarium och en workshop. På seminariet och workshopen diskuteras utmaningar för textil- och modeindustrin för att uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Under workshopen presenteras även en utmaning kopplat till det specifika temat, målet är att denna utmaning skall resultera i uppstart av ett antal delprojekt.

______________________________________________________________________________

Önskad effekt

Uppstart av delprojekt, där minst tre företag deltar, kopplat till aktuell utmaning som syftar till att nå en mer hållbar textil- och modeindustri.

De genomförda projekten skall bland annat visa på goda exempel på hållbara cirkulära affärsmodeller som skapar affärsnytta.

Typ av aktivitet: Projekt

Antal planerade efter etablering: 7 st

Huvudsaklig målgrupp: SME


Du måste godkänna