Skip to content

Textile Challenge 1 – Produkt och design

Textile & Fashion 2030 utmanar textil- och modeindustrin

Den 2 april var Smart Textiles värd för Textile Challenge 1 med fokus på produkt och design. Därmed gick startskottet för en rad aktiviteter som kommer ske inom ramen för Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.

Deltagare från ett 30-tal företag, bland andra Lindex, Ellos Group, Craft och Volvo Cars, fick ta del av visioner och forskning från nationella och internationella föreläsare för att sedan utmanas i att svara på hur vi tillsammans tar nästa steg mot en mer hållbar mode- och textilindustri.

Visionära talare med olika perspektiv på hållbarhet
Professor Simonetta Carbonaro vid Textilhögskolan delade med sig av visionära tankar kring morgondagens konsument och tryckte på vikten av att vi människor behöver en klar vision av vad en positiv framtid är för att vi ska kunna ta oss dit. Forskaren Sandra Roos från Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner RISE redogjorde för sina forskningsresultat kring produktutveckling och vision för 2030 som spår att nyproduktion av textila produkter minskar, samtidigt som även miljöpåverkan per producerat plagg minskar.

Professor Sandy Black från London College of Fashion gav från ett internationellt perspektiv sin bild av hur design, genom att inspirera designers att tänka hållbart från början, kan vara en möjliggörare och en katalysator för att driva textil- och modeindustrin mot en mer hållbar utveckling. Jonas Larsson, forskare vid Textilhögskolan, gav exempel på hur produktutvecklingssystem kan stödja företagen i att göra hållbara val och Anna Lidström, även hon forskare vid Textilhögskolan, lyfte fram konkreta exempel på forskningsprojekt inom området förnyelse av befintliga produkter genom design.

Det ska vara enkelt att reparera kläder
På eftermiddagen blev deltagarna, från nystartade småföretag till etablerade kedjor, utmanade att i en workshop komma med förslag på lösningar för att kunna ta nästa steg mot mer hållbara produkter. Bland förslagen kring hur man tar sig dit nämndes att arbeta med att höja plaggens värde och respekten för plaggen, rätt prissättning, att det måste vara enklare för konsumenterna att reparera sina kläder och att smarta lösningar för klippspill och mönsterpassning behöver utvecklas.

Workshop under Textile Callenge 1, där diskussionerna bl.a. kretsade kring reparationstjänster som en del i en hållbar värdekedja.

Efteråt nämndes bland deltagarna fördelarna med att få diskutera med andra för att få med sig nya tankar och idéer. Att du i din roll som designer faktiskt kan påverka mer och att etablerade företags erfarenheter kan ge nystartade företag en chans att göra rätt från början, genom att ta del av andras misstag.

Talare
Simonetta Carbonaro, Realise: The customer of tomorrow, consequences for SME
Sandra Roos, RISE: Agenda 2030 and product development 
Jonas LarssonSwedish School of Textiles: Product development tools 
Sandy Black, London College of Fashion : Design for longevity 
Anna Lidström, Swedish School of Textiles: Conditional design 

Presentationsmaterial

Sandra Roos- Agenda 2030 and Product Development
Jonas Larsson – Designverktyg
Simonetta Carbonaro- The customer of tomorrow

Filmat material
Filmat material från seminariet hittar du i vårt mediearkiv,
>>>Textile & Fashion Mediearkiv

Textile Challenge 1 hölls i Do-tank Center, en innovationsmiljö inom Science Park Borås.


___________________________________________________________________________

Bakgrund till Textile Fashion 2030
I april 2018 annonserade regeringen att Högskolan i Borås fått uppdraget att etablera en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier. Plattformen, som fått namnet Textile & Fashion 2030, ska främja samverkan mellan aktörer i den textila värdekedjan och förmedla utbildning, forskning och innovation, samt stödja nya, hållbara affärsmodeller. En handlingsplan för plattformen godkändes i oktober 2018 och resultat från det inledande arbetet visar sig nu i en rad inplanerade aktiviteter.

Följ gärna Textile & Fashion 2030 på LinkedIn eller Facebook för mer information kring kommande aktiviteter och senaste nyheter.


Du måste godkänna