Skip to content

Textile Challenge 3 – Material & Kemi

Stort intresse för Textile Challenge 3


Rekordmånga deltagare kom till den tredje upplagan av Textile Challenge som hölls den 13 november på Historiska Museet i Stockholm. Drygt 70 personer inom textil och modeindustrin hade hörsammat inbjudan på temat material och kemi, där forskare och företag berättade om utmaningar och möjligheter i ämnet. Denna gång anordnades också ett anslutande matchmaking-event för företagen i syfte att stärka konkurrenskraften i den europeiska textil- och modeindustrin. 

Dagen inleddes med ett forskningsperspektiv som vetenskaplig bakgrund, där Sandra Roos från RISE belyste olika miljöaspekter som har störst klimatpåverkan i värdekedjan. Ellinor Niit forskare på Textilhögskolan i Borås gav sedan förklaringar till varför sektorn använder så mycket kemikalier och hur man kan reducera dem. Hon gav bland annat exempel på en metod hon själv har utvecklat för att reducera kemikalier vid färgning. Från företagen berättade Felix Aejmelaeus-Lindström, materialansvarig från Fjällräven, om hur de har hanterat kemikaliesubstitution och vad företaget har lyckats med. Lisa Rosengren, råmaterialchef på Fristads, presenterade världens första miljödeklarerade kollektion (EPD) för arbetskläder, där Fristad har gjort ett totalt omtänk i sin kedja: från design, materialval, tillverkningsprocess och hur plaggen sedan förpackas klimatsmart.

– Jag tycker det blev en väldigt bra kombination av talare på temat och dagen var väldigt uppskattad av deltagarna, summerar Lisa Schwarz Bour på RISE där hon arbetar som områdesansvarig för materialåtervinning av textil. Inom Textile & Fashion 2030 är hon kunskapsledare för området Material, Kemi & Återvinning och var moderator för eventet.

Inget rakt spår

Ett syfte med eventet var att inspirera och att få deltagande företag att tänka till kring hur deras produkter och processer kan optimeras med avseende på material och kemi.

­– Det är naturligtvis en hel del svårigheter i detta arbete och vägen framåt är kanske inte alltid rak, men det går att göra mycket. Det visar verkligen dagens talare och vi är glada att de kom hit och delade med sig av sina erfarenheter, säger Lisa Schwarz Bour och fortsätter: – Om jag som tillverkande företag ska ta fram en jacka till exempel, vad är det jag ska fokusera på? Naturligtvis att produkten ska få ett långt liv hos konsumenten, men valen i designfas styr ju även andra delar av livscykeln, enkelheten att reparera och återvinna exempelvis. Detta är exempel på frågeställningar vi vill belysa via våra Textile Challenges, som har olika teman för varje tillfälle, säger Lisa Schwarz Bour.

Textile & Fashion 2030 stöttar företagen

Ett huvudmål för plattformen Textile & Fashion 2030 är att stötta företagen och ta upp aspekter som rör hela produktens livscykel. I de workshops som äger rum på varje Textile Challenge får företagen hjälp med att identifiera sina utmaningar. Lena-Marie Jensen är koordinator för kunskapsområdena inom Textile & Fashion 2030 Hon berättar att det hittills finns framme tre projektförslag. Dessa ligger nu för bedömning av ett arbetsutskott. Sammanställning från resultatet av Textile Challenge 2 och 3 pågår.

– Målet är att varje workshop ska resultera i ett antal konkreta delprojekt där vi tillsammans tar tag i det som företagen är intresserade av och skapar möjligheter för att ta steg framåt i hållbarhetsarbetet. Vi ser varje Textile Challenge event som början på en resa och jag är jättenöjd med samtliga event hittills, säger hon.

De deltagande företagen kunde även ta del av inspirernade exempel på hållbara lösningar i Textile & Fashions mobila utställning Exposé, som för detta event var uppställd i möteslokalen på Historiska Museet.

Populärt matchmaking event

I samband med Textile Challenge 3 anordnades ett matchmaking event inom ramen för Tex4IM – som är ett europeiskt textilt kluster för industriell modernisering. Matchningen ägde rum både 13:e och 14:e november och erbjöd mötesplatser för svenska och utländska företag att knyta affärskontakter och diskutera framtida affärsmöjligheter och utvecklingssamarbeten.

Enrico Venturini, projektledare för Tex4IM, europeiskt textilt kluster
för industriell modernisering, presenterar vad arbetet inom klustret syftar till.

– Det blev en intensiv dag för med många möten. Konceptet är effektivt och ett bra sätt att träffa affärspartners. Mötena leder ofta till konkreta projektidéer, som kan resultera i framtida samarbeten mellan företag, textila kluster, FoU-partners och liknande. säger Lena-Marie Jensen som ansvarade för matchmaking-eventet.

Bland områdena som diskuterades var hållbarhet i fokus, men även cirkulär ekonomi och smarta textilier var andra gemensamma nämnare under mötena.

– Företagen var mycket nöjda med de möjligheter som uppstod under mötena. Tex4IM-teamet kommer att stödja de främsta samarbetena från eventet och följa upp företagen för att göra samarbetsidéerna verkliga, säger projektledare Enrico Venturini på Tex4IM.


Ta del av seminaret i efterhand

Filmat material från seminariedelen och talarpresentationer finns här!

Fakta kring aktiviteterna

Tex4IM& Matchmaking
Matchmaking-eventet organiseras av Tex4IM-projektet med stöd av COSME-programmet från Europeiska kommissionen och i samarbete med Textile Fashion 2030, Smart Textiles, European Enterprice Network, RISE och TEKO. Tex4IM syftar till att bygga strategiska partnerskap för att modenisera den europeiska textil- och modeindustrin och stärka konkurrenskraften. Åtta regionala textilkluster från Frankrike, Italien, Portugal, Rumänien, Tjeckien Spanien och Sverige deltar i projektet.

Före matchmaking-eventet äger rum har företagen valt vilka de vill träffa och vad de vill prata om (inom förbestämda områden). Varje möte håller på max 20 minuter, antingen möter företag andra företag (business to business) och/eller så möter företag forskare eller andra organisationer som stödjer innovationer. Sammanlagt hölls 110 möten i Stockholm, varav 85 internationella, med totalt 52 deltagare.

Nästa matchmaking-event är i Portugal (Porto) i april 2020.
Läs mer om Tex4IM

Textile Challenge
Är en serie aktiviteter som arrangeras inom ramen för Textile & Fashion 2030 som är den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, och syftar till att inspirera och utmana textil- och modeindustrin samt identifiera hindren för att uppnå målen för Agenda 2030.

Totalt genomförs 7 st Textile Challenges under perioden 2019-2021 med olika kunskapstema. Det är seminarier och workshops som tar upp, i tur och ordning, följande teman: Produkt och design, varumärke och transparens, material och kemi, produktion, återförsäljare och distribution, användning och konsumtion, och återvinning.

Temat på Textile Challenge 4 är Produktion och är planerat att hållas i Stockholm 6 februari 2020. Håll utkik efter mer information och anmälan på: https://textileandfashion2030.se/


Du måste godkänna