Skip to content

Textile Challenge 7

Recycling

Välkommen att delta på Textile Challenge 7, med tema Recycling, den sjätte i serien av aktiviteter med syfte att inspirera och utmana textil- och modeindustrin att uppnå målen för Agenda 2030.

Med lärdomar från ny teknologi och forskning, kommer vi tillsammans med representanter från industrin, branschen och akademin ta upp diskussionen kring förutsättningar för materialåtervinning. Talarna kommer att ge en övergripande bild av nuläget och framtiden, kryddad med idéer och tankar för hur vi ska uppnå en hållbar textil- och modeindustri 2030.

Seminariet kommer att sändas både från Borås och Lund.

Datum: 26 maj
Tid: 9:00 – 12:00Moderator

Lisa Schwarz Bour, RISE

Lisa har arbetat med forskning och utveckling sedan 2002 bland annat med många års erfarenhet av internationella samarbeten under de europeiska ramprogrammen. Lisa har under ett antal år haft sitt fokus på frågor inom området materialåtervinning av textil på RISE där hon initierat och lett ett stort antal projekt rörande allt från kemiskt innehåll i textil för materialåtervinning till möjlighet att överföra information i textila värdekedjor via RFID.

Talare

Cecilia Tall, TEKO

Tema: Materialåtervinning av textil ur ett vidare perspektiv

Cecilia Tall är till vardags generalsekreterare vid TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag – och en av ledamöterna i regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning.
– Det kommer att bli oerhört viktigt att ha med cirkulära designprinciper nu när vi formar framtidens lagstiftning och styr mot nya hållbarare produkter med högre kvalitet och längre livslängd. Och att vi gynnar och hjälper de företag som är i frontlinjen av utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Vi har särskilt pekat på vikten av att göra rätt från början, antingen mot ett förlängt produktliv eller ett förlängt materialliv,  vilket blir än med aktuellt med införandet av det nya textila producentansvaret säger Cecilia Tall.

Louise Holgersson, Ludvig Svensson

Tema: Att bygga en ny leverantörskedja kring återvunnet material – möjligheter och utmaningar

Louise arbetar som projektledare på Ludvig Svensson, ett familjeägt företag som i fjärde generationen fortsätter att utveckla och tillverka textilier med fokus på design och funktion.

Helene Claesson, Södra

Tema: OnceMore – återvinning av textilavfall i XL-format

Helena började på Södra Innovation för 20 år sedan.  Hon har en diplomingenjörstitel i processkemi från Åbo Akademi, Finland. Nu arbetar hon som senior projektledare och är ansvarig för Södras strategiska färdplan för området Textil när det gäller forskning och utveckling. Helena är även  utvecklingsansvarig för Södras textilåtervinning OnceMore®.

Erik Perzon, IVL

Tema: Automatiserad, storskalig textilsortering och dess möjligheter

Erik Perzon är doktor i materialvetenskap och har under mer än tio år arbetat med materialutveckling och systeminnovation mot biobaserad textil och textilåtervinning. Erik arbetar vid IVL Svenska Miljöinstitutet som senior projektledare och områdesansvarig för textil och leder bland annat projekten SIPTEX och BioLyftet.

Sophie Lydig, RISE

Tema: RFID och informationsteknologi –  för detaljerad information i textila värdekedjor

Sophie är Projektledare på RISE med fokus på hållbara textilier inkluderande textilåtervinningsfrågor. Hon driver just nu två Vinnovafinansierade projekt med fokus på transparens och spårbarhet (baserat på RFID-teknologi) inom den textila värdekedjan, som undersöker möjligheten att använda digitala informationsbärare för att förenkla och förbättra hantering av textilier vid ”end-of-life”.

Johanna Nissèn Karlsson, Vividye

Tema: Nya möjligheter genom reversibel infärgning

Vividye har en unik på- och avfärgingsteknologi utvecklad på Chalmers. Ny färg och design gör att textilier kan uppdateras till olika användningsområden och leva betydligt längre. Johanna är en av grundarna och VD på Vividye.

Kim Nygård, MAX IV

Tema: Materialforskning och framtidens hållbara material från skogsråvaror

Kim Nygård är en fysiker med 20 års erfarenhet av materialforskning. Han leder sedan 2017 uppbyggandet av ForMAX på MAX IV i Lund, ett instrument med fokus på nya material och specialkemikalier från skogsråvaror.

Samtalsledare panelsamtal

Catarina Rolfsdotter

Med sin gedigna bakgrund som journalist, programledare, föreläsare, moderator och författare har Catarina Rolfsdotter en alldeles särskild sinne för dialog och intressanta samtal. Förutom sina erfarenheter är hon talesperson i klimatorganisationen Föräldravrålet och medgrundare av den internationella organisationen Our Kids Climate. Hennes kompetenser är breda, men hon brinner särskilt för områden inom hållbar utveckling, energi och klimat.

Deltagare panelsamtal

Therese Fällman, Lunds Renhållning
Maria Ström, Wargön Innovation
Erik Perzon, IVL
Cecilia Tall, TEKO
Birgitta Losman, Science Park BoråsDu måste godkänna