Skip to content

Kan vi konsumera mer kläder med minskad miljöpåverkan?

Textile Challenge 6

Kan vi konsumera mer kläder med minskad miljöpåverkan? Svaret är inte enkelt, men kanske finns ledtrådarna i människans sociala natur och konsumentbeteenden i Korea? Det var några av de samtalsämnen som togs upp på Textile Challenge 6 den 22 oktober  – en digital halvdag med inspirerande föredrag och diskussioner med temat Use & Consumption.

Jonas Larsson, universitetslektor på Textilhögskolan, och Adrian Zethraeus, projektledare på Science Park Borås, guidade publiken genom dagens program som sändes från Science Park Borås innovationsmiljö DO-tank Center i Textile Fashion Center. Seminariedagen utgick från tre perspektiv för att åstadkomma förändring; beslutsfattare behöver påverkas, tekniken som tas fram behöver göras tillgänglig för den breda massan och människors beteenden behöver påverkas.

Teknik som driver förändring – Seoul leder vägen

Inledande talare Moon-Suck Song, VD på Panagora, var inbjuden för att prata om den tekniska delen, hur digitalisering driver köpbeteenden och vad vi kan förvänta oss för konsumtionsbeteenden med fokus på år 2030 och till och med så långt fram som 2050. För att förstå framtiden behöver man blicka bakåt och Moon-Suck Song lyfte fram viktiga milstolpar som har påverkat hittills. Från år 2000 då internets möjligheter ledde till att allt skulle vara gratis, vilket i sin tur banade väg för iPhone 2008 till idag då vi står inför möjligheterna med 5G som, enligt Moon-Suck Song, ytterligare kommer förändra vårt konsumtionsbeteende.

Moon-Suck Song, VD på Panagora, diskuterar teknikutveckling och konsumentbeteenden på Textile Challenge 6 tillsammans med moderatorerna Jonas Larsson och Adrian Zethraeus.

Moon-Suck Songs bild av framtiden beskriver hur e-handel kommer växa och utgöra 30% av all handel år 2030. Han pekar på att vi inte kan utgå från Sverige för att förstå konsumtionsförändringar och trender utan lyfter istället Seuol i Sydkorea som en stad  där utvecklingen går fort, med en dubbelt så hög mognadsgrad för e-handel som Sverige. Kanske är det just Seoul som kommer leda vägen för var resten av världen kommer vara någonstans år 2050, avslutar Moon-Suck Song.

Vad påverkar konsumentbeteenden?

Emma Samsioe, Forskare vid Lunds Universitet redogjorde för sitt avhandlingsarbete som pågick mellan 2011 och 2017 kring varför vi handlar fast fashion fast vi vet att det inte är bra. Genom intervjuer och observationer på shoppingstråk och i köpcentrum visade hennes arbete hur unga, modeintresserade storstadsbor resonerade. Resultaten visar att människan är ett socialt djur som påverkas av gruppen. För att ändra beteenden krävs att kunden vet om och förstår att det finns alternativ och att synen på vad som är nytt kopplat till klädinköp behöver förändras.

Adrian Zethraeus, Projektledare på Science Park Borås spann vidare på den sociala aspekten när han berättade om projektet F/ACT Movement, som i år blivit nationellt och växlat upp till sju orter i Sverige. Projektet syftar till att skapa en community för hållbart beteende inom modekonsumtion. Adrian beskriver att en del i det som kan betraktas som ett  framgångsrecept har varit att fokusera på glädjen till mode kopplat till hållbarhet och att skapa en tillhörighet – att blanda kunskap med nöje.

Hur kan företag påverka konsumenten?

Ulrika Björk, VD på Polygiene pratade om problemet med att konsumenterna tvättar sina plagg för ofta. Något som både förbrukar energi och vatten, men framförallt förkortar livslängden på plagget genom ökad förslitning. Polygiene har i sitt arbete tittat på anledningen till att konsumenten tvättar ofta och försökt att angripa problemet från detta håll. Företagets produkt bygger på att behandla textilier med silversalt vilket sägs hämma bakterietillväxt och därmed minska lukt, vilket i sin tur ska minska behovet av tvätt.

Behandling av textilier med silversalt är omdebatterat i hållbarhetssamanhang vilket moderatorn Jonas Larsson också påpekade. För Polygiene är en av utmaningarna att nå fram till konsumenten och skapa en beteendeförändring eftersom miljönyttan ligger i att konsumenten verkligen förändrar sitt beteende när det gäller på vilket sätt och hur ofta man tvättar sina plagg.

De kritiska röster som höjts angående användningen av silversalt i behandling av textilier menar att miljönyttan är låg eller till och med negativ. Man menar att om kunderna fortsätter att tvätta som vanligt, kan resutatet bli att ämnet sköljs ur plaggen och då skada organismer i vattenmiljön. Under seminariet lyftes även denna kritik i ett antal frågor från publiken.

Anett Tenstam, miljöansvarig på Lindex, berättade om hur Lindex vill inspirera och utbilda sina kunder genom företagets koncept ” Your smart wardrobe”. Konceptet är bland annat tänkt att ge kunderna utbildning och upplysning om vård av kläder, inspirera olika typer av hållbara beteenden och ge tvättråd. Hon nämnde även att Lindex just nu testar insamling och secondhand-försäljning av barnytterplagg som en del i ett utökat erbjudande.

Som avslut på dagen gav Erik Valvring, Innovationsledare på Science Park Borås, en presentation av innehållet i rapporten ”Hållbar konsumtion & livsstilar”, framtagen av Kairos Future på uppdrag av  Science Park Borås. Rapporten ger en inblick i olika konsumentgrupper och vilka drivkrafter, så kallade ”triggers”, dessa har. Han berättade också om hur företagen han möter inom plattformen Circular Hub ser en stor nytta med att förstå hur man möter morgondagens kundbehov och på så vis når ökad lönsamhet. Erik Valvring avslutade med att belysa vad coronapandemin lärt oss, nämligen att det gick att ställa om snabbt. Kanske har pandemin lärt oss att vi måste våga vara lite modigare för att åstadkomma önskad förändring?

Här kan du läsa Kemikalieinspektionens Q&As angående biocider
(extern länk)

Här kan du läsa Kemikalieinspektionens regler för biocidbahandlade varor (extern länk)  

Se seminariet i sin helhet här (2h 39 min)


Du måste godkänna