Skip to content

Textile Challenge 4 -Produktion

Stort engagemang kring hållbar produktion

Representanter från ett 70-tal företag och organisationer, där ibland Gant, Berendsen och Mini Rodini, var på plats för Textile Challenge 4, i Stockholm Fashion District den 6 februari. Syftet med dagen var att samlas kring frågan hur produktionen inom textil- och modeindustrin kan bli mer hållbar – med fokus på vatten, energi och transporter.

Dagens seminarier tog avstamp i de globala hållbarhetsmålen och gick vidare till forskning och statisk kopplat till klädkonsumtion, energi- och vattenförbrukning. Där efter fick publiken lyssna till tre företag som alla beskrev sina olika hållbarhetsresor – det unga mode- och tjänsteföretaget XV Production, FOV Fabrics med tillverkning i Sverige och det internationella sportmodemärket Peak Performance.

En sammanfattning av talarnas budskap till publiken handlar om att jobba med förbättringar i rätt del av värdekedjan, där det gör mest skillnad, utgå från fakta och att göra det tillsammans. Eftermiddagens workshop utmanade företagen i att titta mer specifikt på egna delar i produktionsprocessen och hur deltagarna där kan jobba med förbättringar i sina egna organisationer för att bidra till ökad hållbarhet.

– Flera av deltagarna har varit med på tidigare Textile Challenges och det är roligt att se det intresse och engagemang som finns. Generellt märker vi också att det blir allt tätare mellan aktiviteterna som anordnas kring hållbarhet för textil- och modeindustrin. En positiv utveckling som skapar en levande dialog och ett allt närmare samarbete mellan olika företag, organisationer och initiativ –  helt i linje med det plattformen vill vara med och bidra till för tillsammans gör vi skillnad, säger Lena-Marie Jensen som är koordinator för kunskapsgrupperna inom Textile & Fashion 2030.

Under Fashion Week Trade, som gick av stapeln 3-8 februari i Stockholm Fashion District, ställdes även Exposé ut där flera hundra personer under veckan fick möjlighet att inspireras av resultat utifrån plattformens arbete.

Filmade seminarier samt talarpresentationer finns att ta del av i vårt mediearkiv>>>

Lotta Amsém från Trossa informerar om hur man kan arbeta systematiskt med de globala hållbarhetsmålen.


De globala hållbarhetsmålen och grundläggande fakta

Lotta Amsén, hållbarhetskonsult på Trossa inledde dagen med att tala om de globala hållbarhetsmålen och hur företag kan identifiera risker och sätta målsättningar för att arbeta systematiskt med förbättringar genom hela produktionskedjan. Hon lyfte vikten av att sätta tydliga, uppföljningsbara mål och handlingsplaner med aktiviteter på kort och lång sikt. Att arbeta med ständiga förbättringar och ha en nära dialog med leverantörer. En viktig fråga att ställa sig är – hur kan jag göra bra utan att göra skada? Vad är mitt grundläggande ansvar, vad kan jag påverka och vad kan vi med vår verksamhet och affärsmodell göra för att aktivt bidra till målen?

Malin Viola Wennberg från RISE (ersättare för Björn Spak) redogjorde för den omfattande slutrapporten från forskningsprogrammet Mistra Fashion Fusion som presenterar en rad data om den svenska klädkonsumtionens klimatpåverkan. Hennes medskick till publiken är att prata och dela med sig av det bra arbete som görs i respektive företag så att vi kan slå samman alla bra delar till en gemensam best practice.

– För att kunna veta hur vi kan bli bättre, måste vi veta var vi är idag, och det kräver en transparent värdekedja, avlutar hon.

Läs rapporten här (länk till Mistra Fashion Future)

Malin Wiola Wennberg från RISE redogör för slutrapporten från forskningsprogrammet Mistra Fashion Future.

Alina Klaseva, Programchef för Sweden Textile Water Initiative, berättade bland annat om det program startat av STWI 2012 som hjälper leverantörer till den nordiska textil- och modebranschen att bidra till en bättre vattenhantering och i slutändan öka de sociala förhållandena i leverantörsländerna.

– För att producera en bomullsskjorta krävs 3000 liter vatten, vilket motsvarar 12 680 glas vatten, vilket i sin tur motsvarar 1 års konsumtion av dricksvatten för en person, informerar Alina Klaseva för att sätta vattenförbrukningen inom textilproduktion i ett sammanhang.

Tre nedslag i företagens hållbarhetsarbete

Felicia Lundberg, Projektledare och en av grundarna till XV Production och modemärket XV Atelier, föreläste om resan att starta ett eget klädmärke med tre vänner vid 19 års ålder till att idag driva ett tjänsteföretag som arbetar i hela kedjan, från design till produktion, inom re-make och lagningstjänster med kända varumärken som kunder.

– Jag hoppas branschen kommer fortsätta vara hungriga och inte nöjer sig när målen för Agenda 2030 har nåtts, uppmanar Felicia Lundberg.

Fredrik Johansson, affärsutvecklare på FOV Fabrics, producent av funktionella material med produktion i Borås, beskrev företagets hållbarhetsarbete som en del av ledningssystemet. Ett engagerat lagarbete ligger till grund och resurssmarthet är ett exempel på  en princip som ska genomsyra hela verksamheten. Han lyfte vikten av att hela värdekedjan måste belysas i hållbarhetsarbetet och hur samarbete och att vara faktabaserade är avgörande för att åstadkomma hållbara förbättringar.

– Kundfokus kommer att gå över i samhällsfokus, konstaterar Fredrik Johansson.

Åsa Andersson, Hållbarhets- och kvalitetschef på Peak Performance, lyfter fram en rad olika samarbeten som beskriver betydelsen att lära av varandra för att komma framåt i hållbarhetsarbetet. Ett exempel är medlemskapet i organisationen SAC (Susatinable Apparel Coalition) som ledde till att Peak Performance började använda Higg Index som ett viktigt styrmedel för företaget både internt och i samarbete med sina leverantörer. Åsa lyfte även fram samarbetet inom FN:s ”Fashion Charter for Climate Action” och STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action som viktiga samarbeten.

Framstegsmodellen

Jonas Larsson, Forskare vid Textilhögskolan, avslutade seminariedelen genom att berätta om Framstegsmodellen – ett verktyg som är framtaget inom Textile & Fashion 2030 som ska stödja små och medelstora företag att följa upp sitt hållbarhetsarbete. Han beskriver hur verktyget bygger på redan framtagna verktyg och modeller, vilket skapar både igenkänning och på så sätt dras nytta av det som redan är gjort. Med verktyget kan framsteg mätas som kan kopplas till miljönytta. Det ger även möjlighet att gruppera företag med liknande utmaningar så att andra initiativ och organisationer, som är experter på de specifika områdena, kan ta vid och supporta företagen på deras resa.

Läs mer om Framstegsmodellen här>>>

Avslutande workshop – hur kan vi bidra?

Under eftermiddagen var det dags att gå från ord till handling. I en workshop fick deltagarna bryta ner vad respektive företag kan bidra med själva. För att kunna medvetet påverka sina framtida val diskuterades en rad frågor. Allt ifrån hur deltagarna såg på vilka strategiska hållbarhetsrelaterade riktlinjer som finns inom egna organisationen idag till vad som skulle kunna vara ett första steg för att kunna medvetet påverka sina framtida val, vad beträffar vatten-  och energikrävande processer samt transporter. Vilka kriterier är viktiga vid val av exempelvis transportsätt? Många val som påverkar miljöbelastningen inom produktion sker i produktutvecklingsfasen. På vilket sätt arbetar produktutveckling och design kontinuerligt med att minska miljöbelastningen i produktion?

______________________________________________________________________________

Textile Challenge 4, med tema Produktion, är den fjärde i serien som syftar till att ge branschen insikter och verktyg för att skapa en hållbar framtid för textil- och modeindustrin. De tidigare tre tillfällena har behandlat produktutveckling, transparens samt material och kemi. Textile Challenge 4 arrangeras inom ramen för Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.

Textile Challenge 5 med tema Retail & Distribution anordnas i Lund den 26 maj, håll utkik efter mer information och anmälan på: https://textileandfashion2030.se/


Du måste godkänna