Skip to content

Design for Longevity

Projekt inom Textile & Fashion 2030

Kursens upplägg

Projektet Design for longevity, syftar till att hjälpa deltagande företag vidare genom att identifierade utmaningar vad beträffar att skapa produkter med en lång livslängd. Potentiellt kan företagen åstadkomma detta genom att arbeta med bl.a. design, funktion, materialval på tyg och tillbehör, storlekar och passform. Design för produkter med lång livslängd och kommunikation kring detta gör att företag och konsumenter direkt bidrar till FNs globala hållbarhetsmål: 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser, 12.5 Minska mängden avfall markant, 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Läs mer kring Design for Longevity kursupplägg via länk (.pdf)

KURSTILLFÄLLE 1: Funktion, Design och Livslängd

Föreläsning 1: Funktion, Mats Johansson

Produktens funktion är kopplat till dess livslängd och även dess miljöpåverkan. Produktens livslängd påverkas av material- och processval, designstrategier samt i vilken affärsmodell denna ingår. Produktens funktion är en kombination av dess konstruktion, material och beredning.

Mats Johansson, Projektledare Smart Textiles/Science Park Borås

Mats har arbetat i över 35 år med produkt och processutveckling med fokus utifrån funktion, komfort och prestanda. Han har på senare år ingått i forskargrupper med bas i textila hållbarhetsfrågor med inriktning mot material-kemi-livslängd.

Talarpresentation

Länk till talarpresentation (.pdf)

Vill du veta mer? Länkar till Extramaterial

Föresläsning 2: Design, Holly McQuillan

Redan i designfasen tas många viktiga beslut som påverkar produktens livslängd. Är produkten tänkt att användas av en enda användare eller av flera? Ska produkten kunna repareras på ett enkelt sätt eller skall delar kunna bytas ut? Ska produkten förberedas för re:design eller ett föränderligt uttryck? Ska materialval-/mix göras för att maximera fibrernas återvinning? Alla val påverkar hur länge produkten och dess material kan aktivt användas.

Holly McQuillan, PhD student Textilhögskolan

Holly McQuillan’s work in the field of zero waste fashion design, articulates sustainable fashion systems and practice. She focuses on issues such as transition design, the impact of technology and how these can challenge established design, production and use practices. Holly co-authored Zero Waste Fashion Design with Timo Rissanen and together they are currently writing the second edition. She also co-curated Yield: Making fashion without making waste, the first contemporary exhibition focussing on zero waste fashion, and developed the award winning open-source zero waste resource Make/Use. Her work always seeks to broaden the impact of zero waste and sustainable fashion design through research, publication, workshops and lectures. Currently she is a PhD candidate in Artistic Research at the Swedish School of Textiles exploring zero waste systems thinking through the innovative design and production of textile-forms.

Talarpresentation

Länk till talarpresentation (.pdf)

Vill du veta mer? Länkar till Extramaterial

Tools

Read

Föreläsning 3: Livslängd – ur ett hållbarhetsperspektiv, Mikael Larsson

Våra kläders klimatpåverkan och vilken positiv påverkan en förlängd livslängd kan ha för en produkts totala miljöavtryck. Dessutom belyser Mikael hur olika designval påverkar produktens totala vattenförbrukningen och hur detta kan påverka vattenförsörjning i olika områden.

Mikael Larsson, Forskare RISE

Mikael Larsson arbetar som forskare på RISE med fokus på miljöfrågor i textilindustrin. Han har arbetat med flera LCA-studier för textilier i bland annat Mistra Future Fashion programmet och för Naturvårdsverket. Mikael projektleder också Kemikaliegruppen som samlar en stor grupp textilföretag som arbetar med att fasa ut oönskade kemikalier ur varor och processer.

Talarpresentation

Länk till talarpresentation (.pdf)

Vill du veta mer? Länkar till Extramaterial

Föreläsning 4: Att testa för lång livslängd, Anne-Charlotte Hanning

Om vi får siffror på hur länge material och andra komponenter håller i en produkt kan vi troligtvis bättre förutbestämma produktens livslängd. Det finns olika sätt som vi i testmiljö kan åldra produkten och därigenom lära oss mer om hur produkters livslängd kan förlängas.

Anne-Charlotte Hanning, Forskare RISE

Anne-Charlotte Hanning har arbetat i 25 år med textila utvecklingsprojekt och kvalitetstester, på senare år också inkluderat att minimera mikroplaster från textil. Anne-Charlotte kommer presentera teknisk prestanda som en del av hållbarhetsperspektivet och lång livslängd.

Talarpresentation

Länk till talarpresentation (.pdf)

Länk till uppdragsbeskrivning – 9 november 2020 (.pdf)


KURSTILLFÄLLE 2: Material- och Tillbehörsval (9 nov 2020)

Föreläsning 5: Material och Tillbehör, Mikael Larsson och Anne-Charlotte Hanning

Produkternas material och även tillbehör är av vikt för att få en balanserad livslängd. Det är tydligt att det inte är bara fibervalet som har en tydlig miljöpåverkan utan i stor utsträckning de processer som fiber, garn och tyg går igenom innan de sammanfogas till en textil produkt.

Mikael Larsson, forskare RISE
Mikael Larsson arbetar som forskare på RISE med fokus på miljöfrågor i textilindustrin. Han har arbetat med flera LCA-studier för textilier i bland annat Mistra Future Fashion programmet och för Naturvårdsverket. Mikael projektleder också Kemikaliegruppen som samlar en stor grupp textilföretag som arbetar med att fasa ut oönskade kemikalier ur varor och processer.

Anne-Charlotte Hanning, forskare RISE
Anne-Charlotte Hanning har arbetat i 25 år med textila utvecklingsprojekt och kvalitetstester, på senare år också inkluderat att minimera mikroplaster från textil. Anne-Charlotte kommer presentera teknisk prestanda som en del av hållbarhetsperspektivet och lång livslängd.

Talarpresentation
Länk till talarpresentation – Material och Tillbehör 201109 (pdf.)

Vill du veta mer? Länkar till Extramaterial

Föreläsning 6: Konsekvensanalys och Verktyg, Jonas Larsson

Våra val inom designprocessen får konsekvenser på våra produkter och även på dessas miljöpåverkan. Som tidigare nämns har både fibrer och dessas processer genom framtagningen en varierande påverkan på miljöbelastningen. För att få lättare att jämföra olika val i produktutvecklingen kan olika verktyg vara till hjälp. Här visas kortfattat Material Circularity Indicator (MCI) samt Higg Index.

Jonas Larsson, Universitetslektor vid Textilhögskolan
Jonas Larsson är forskare inom Textilt Management med fokus på att designa bort slöseri och skadliga ämnen från textila värdekedjor och att se till så att produkter ges långa liv och att stödja regenerativa naturliga system.

Talarpresentation
Länk till talarpresentation Konsekvensanalys och Verktyg 201109 (pdf.)

Vill du veta mer? Länkar till Extramaterial

Tools

Länk till uppdragsbeskrivning – 11 jan 2021 (pdf.)


KURSTILLFÄLLE 3: Kundfokus (11 jan 2021)

Föreläsning 7: Storlekar & Passform, Niina Hernández

Storlekar och passform har en påverkan på hur vi trivs i plagget och möjligtvis en påverkan på längden som plagget används. Alla företag som tillverkar kläder måste förhålla sig till storlek och passform men hur väl lyckas de ur konsumentens perspektiv. Vad kan företagen göra för att kommunicera passform och storleksval till konsumenten inför ett köp. I denna lättsmälta film får passformsrelaterad information i kombination med att du får ge din input till vad du tycker.

Niina Hernández, Universitetslektor vid Textilhögskolan
Är anställd på Textilhögskolan som lektor inom Textilteknologi. Undervisar mestadels inom ämnen relaterade till mönsterkonstruktion, gradering och passform. Använder mig av virtuella verktyg för att kontrollera och utvärdera passform samt jämför dessas utfall med verkligheten. Försvarade min avhandling 2018 med titel Does it really fit? Improve, find and evaluate garment fit.

Talarpresentation:

Vill du veta mer? Länkar till extramaterial
Avhandling:
Does it really fit?: improve, find and evaluate garment fit (databas) http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1216128&dswid=3473

Föreläsning 8: Kommunikation, Viktoria Fredholm, Stina Lundqvist, Eva Holmgren

Vad behöver företagen förhålla sig till när de skall kommunicera med konsumenter? Konsumentverkets rådgivare föreläser och delar med sig av sina erfarenheter.

Viktoria Fredholm, vägledare på Hallå konsument.
Arbetat som vägledare under fyra år. Stort intresse för textilier och har samlat textilier och sytt i cirka 10 års tid på min fritid. Sedan jag blev mamma har intresset för miljö och hållbarhet växt (oron likaså). Deltagare i årets F/act movement. Konsument som vill göra rätt val med tanke på miljön. Har tidigare arbetat som verksamhetschef inom privatvård i många år samt lite smått i butik.

Stina Lundqvist, vägledare på Hallå konsument
Arbetat det senaste med att utveckla vägledningen på Hallå konsument inom hållbar konsumtion. Vid sidan av vägledningen har jag också arbetat med att göra en utbildning för landets kommunala konsumentvägledare om miljömässigt hållbar konsumtion och kommunikation till konsumenterna. Innan Hallå konsument jobbade jag med att utbilda och föreläsa inom privatekonomi och konsumtion/ konsumenträtt.

Eva Holmgren, tjänsteutvecklare för upplysningstjänsten
Sedan starten av Hallå konsument har ämnet hållbar konsumtion funnits med bland mina arbetsuppgifter. Jag har projektlett olika typer av utvecklingsarbete inom området som t ex märkningsguiden, hur vi vägleder om hållbar konsumtion i Hallå konsument och utveckla innehållet tillsammans med samverkande aktörer. Kommunikatör i grunden och har jobbat med flera stora projekt inom kommunikationsområdet. Gått en allmän översiktskurs om hållbar utveckling vid Borås högskola.

Workshop: Material, tillbehör och dessas konsekvenser
Niina Hernandez, Textilhögskolan

Föreläsning: Storlekar & Passform
Niina Hernández, Textilhögskolan

Föreläsning: Kommunikation
Eva Holmgren, Konsumentverket