Skip to content

Expansivt år för Textile & Fashion 2030

Arbetet inom Textile & Fashion 2030 drog verkligen igång på allvar under 2019 med en rad aktiviteter som har genererat både spännande projekt och samarbeten.

Stora grundläggande arbeten påbörjades också under året både i form av genomlysning av de globala målen och framtagning av Framstegsmodellen, verktyget som vi kommer använda för att stödja textil-och modeföretagen i deras hållbarhetsarbete. Läs mer om det i separata artiklar här:

>>> Prioritering av globala målen

>>> Framstegsmodellen


Textile Challenge –  Utmaningar som leder till företagsprojekt

Textile Challenge 1 som arrangerades den 2 april blev startskottet för aktiviteterna inom plattformen 2019. Under året genomfördes totalt tre stycken Textile Challenges med 3 olika teman på 2 olika orter (Borås: Produktutveckling & Design, Borås: Varumärke & Transparens, Stockholm: Material & Kemi)

Hittills har dessa utmaningar genererat tre företagsprojekt kopplade till design och produktutveckling som berör;  livslängd, minskat spill och materialåtgång samt design för återvinning. Fler företagsprojekt kommer starta under 2020.

Big Do och Exposé –  kraften i design skapar hållbar utveckling

Under en stor del av 2019 pågick arbete med aktiviteten Big Do, en så kallad designsprint som avslutades med ett en veckas långt hackathon i augusti för inbjudna designers ifrån Gina Tricot, Craft Sportswear, Houdini Sportswear, Guringo Design Studio och London College of Fashion. Med utgångspunkt i ett antal definierade designprinciper och FN:s globala hållbarhetsmål blev deltagarna  utmanade att utveckla nya hållbara idéer och konkretisera dessa till färdiga resultat. Tills sin hjälp hade de mentorer ifrån Smart Textiles samt tekniker och utrustning på Textilhögskolan och Do-tank Center vid Science Park Borås.

Resultatet från Big Do visades sedan upp i Exposé, ett mobilt utställningskoncept inom plattformen, som under 2019 ställdes ut i anslutning till tre event i både Borås och Stockholm. Nationell verkstad, Borås 23-24 oktober, Textile Challenge 3 med TEX4IM matchmakingevent, Stockholm 13-14 november och Textilsmart kommun hos Naturvårdsverket, Stockholm 18 november.

>>> Läs mer om Big Do
>>> Big Do – film på Youtube
>>> Läs mer om Exposè

Etablering av kunskapsgrupper

Vi har under året etablerat våra tre Kunskapsgrupper där 28 personer ifrån 16 olika organisationer ingår. Kunskapsområdena är en viktig del av Textile and Fashion 2030 som genom deltagarnas goda kunskap om forskningsläget bidrar till plattformens roll att verka för hållbar utveckling av textil- och modesektorn och dess värdekedjor. Kunskapsgrupperna har även bidragit med viktig kunskap i arbetet med att genomlysa de globala målen i Agenda 2030 och inom arbetet med Framstegsmodellen.
>>> Läs mer om Kunskapsområden

Event under året

Utöver Exposén har plattformen synts i ett antal nationella och internationella sammanhang under 2019. Plattformsledare Susanne Nejderås deltog på FN:s miljökonferens i Nairobi i mars där Textile & Fashion 2030 stod för en modul i Svenska Institutets utställning kring hållbart mode. Vi deltog även på DesignMarch på Island och spred information om plattformen vid seminarium på Nordic House.

På nationell nivå anordnades inom ramen för Textile & Fashion 2030 två välbesökta seminarier i Almedalen inom temat hållbarhet på Västsvenska Arenan. Tillsammans med ett antal partners satte vi fokus på både frågan om producentansvar för textil samt hållbar konsumtion av kläder, det senare i form av projektet F/ACT Movement.

Den 23-24 oktober anordnades konferensen Nationell Verkstad för hållbara livsstilar Textile Fashion Center. Utöver att utställningen Exposé visade upp hållbara textila produkter och lösningar var Textile & Fashion 2030 även med och anordnade en workshop kring hållbart mode.

Under året har plattformen nämnts i ett antal olika media, allt ifrån pod:ar till radio, TV och press. Vid nationaldagsfirandet på Skansen 2019 blev Lena-Marie Jensen, koordinator för Kunskapsgrupperna, inbjuden att deltaga i ett inslag på SVT kring hållbara textilier där även plattformens arbete lyftes fram. Tidningen Avfall Sverige gjorde ett reportage där plattformens arbete lyfts fram.
>>> Läs artikel Här skapas hållbara affärsmodeller

Vad händer framåt inom Textile & Fashion 2030?

Under 2020 kommer fokus inom plattformen vara att få fler företag att ansluta sig till plattformen och ta del av vårt erbjudande. En viktig del av erbjudandet är Framstegsmodellen och därför ligger även stort fokus under året på implementering av modellen.

Vi kommer fördjupa våra samarbeten med partners för att ytterligare förstärka en bred förankring och skapa den gemensamma rörelse till förändring som plattformen syftar till.

Det kommer ske ett antal aktiviteter under året där vi inleder med att deltaga på The Future of Fashion i Berlin den 13 januari. Under 2020 planerar vi att genomföra tre nya Textile Challenges, där den första för 2020 sker i Stockholm Fashion District den 6 februari. Vi kommer även ha aktiviteter under året som syftar till att utveckla konceptet Big Do, för att 2021 kunna genomföra en ny Big Do med fler företag och med ännu högre innovationshöjd där målet är lösningar för systemskifte.

En annan spännande sak 2020 är att Susanne Nejderås, plattformledare för Textile & Fashion 2030, kommer spendera 6 månader i Silicon Valley på ett Fellowship. Det hoppas vi kunna ge både möjlighet att sprida kunskap om vårt arbete och skapa nya spännande kontakter som kan utveckla vårt fortsatta arbete inom plattformen.
>>> Läs artikel om Susanne Nejderås uppdrag

Textile & Fashion ser fram emot ännu ett händelserikt år 2020 och vill passa på att önska er alla –

God Jul & Gott Nytt År!

Anett Aldman
Projektledare för Textile & Fashion 2030


Du måste godkänna