Skip to content

Mobil Exposé

Låna eller bidra med eget material

Ta del av unik utställning

Inom ramen för plattformen Textile & Fashion 2030 har vi tagit fram en mobil version av vårt utställningskoncept Exposé som företag och organisationer tillfälligt kan låna. De stilrena modulerna visar upp produkter, processer och/eller affärsmodeller kopplat till textil och mode. Allt bidrar till vår gemensamma strävan att uppfylla FN:s hållbarhetsmål till år 2030.

Låna Exposé idag
– inspirera kunder, medarbetare och eventdeltagare!


Vill du ta emot och ställa upp den mobila Exposéns moduler?

Den mobila utställningen består av ett antal moduler framtagna i ett lätt reboard-material som vi kostnadsfritt packar och transportera till er. Moduler och medföljande utställningsmaterial sätter ni sedan enkelt upp med hjälp av tydliga instruktioner.

Låter det intressant?
Läs mer om kontakt och detaljer på vår sida om utställningsinformation.


Har du tips på intressanta projekt eller material att visa upp i Exposén?

Vi välkomnar alltid samarbeten med andra aktörer inom textil och mode som strävar mot en hållbar utveckling inom branschen. Inom Exposén finns möjlighet för er att visa upp stora och små insatser under förutsättning att ni kan tillhandahålla material till oss.

Kontakta Anett Aldman med er förfrågan så återkommer vi med ett antal frågor för att se på vilket sätt ert material passar in i Exposé-konceptet.


Bilder på uppställd utställningVAD ÄR EXPOSÉ?

Exposé är ett designdrivet offentligt utställningskoncept inom Textile & Fashion 2030. Syftet med Exposé är att presentera goda exempel inom en cirkulär och hållbar textilsektor med representanter från både näringsliv och forskning där experimentlusta och kunskapsutbyte genomsyrar processen och resultaten. Målet är att öka medvetenheten bland textil- och modeföretag, såväl som konsumenter, kring problem kopplade till textil- och modeindustrin och visa på inspirerande möjligheter för att skapa hållbara produkter och lösningar.

Den mobila Exposén ska på ett enkelt och flexibelt sätt kunna lånas ut till organisationer och företag för att tillgängliggöra de goda exempel som tagits fram. Vår mobila Exposé består av självförklarande moduler i lättviktsmaterial för flexibla utställningslösningar. Modulerna kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål och de kunskapsområden som plattformen arbetar med, vilka baseras på stegen i den textila värdekedjan.

De goda exemplen är resultat från interna och externa projekt med hållbarhetsfokus. Exempel på utställningsobjekt kommer bland annat från H&M, RISE, Gina Tricot och Craft. Fler spännande objekt kommer att visas upp inom kort.