Skip to content

Textilindustrin kraftsamlade för cirkulär omställning på internationell konferens i Borås

cirkulär ekonomicirkulära affärsmodeller

Nytänkande, samarbete och – tålamod! Den internationella konferensen ”Leading the Transition to a Circular Textile & Fashion Industry” satte agendan för den fortsatta resan mot en cirkulär textilindustri.

Den 26 april samlades drygt 160 deltagare i Textile Fashion Center för att diskutera den mest brännande frågan inom textil- och modeindustrin – omställningen till en mer hållbar och cirkulär framtid. Konferensen arrangerades av Textile & Fashion 2030 tillsammans med BioInnovations forskningsprogram Circular Textile Innovations (CITEX) samt Nordic Blockchain Alliance (NBA) och lockade gäster från hela Europa, samt ett 50-tal digitala medverkande.

Lång resa mot förändring

Lutz Walter, generalsekreterare för den europeiska textila teknologiplattformen Textile ETP, inledde dagen med en keynote-föreläsning om varför textilindustrin måste bli mer cirkulär. Efteråt lyfte han betydelsen av textila mötesplatser och kluster så som det i Borås.

– Vi måste skapa tillfällen för personer inom industrin att träffas fysiskt, säger Lutz Walter. Det är därför vi har sådana här konferenser – presentationerna under dagen bidrar med kunskap, men det är de spontana mötena i korridoren utanför som är det viktigaste. Att ses i en sådan här inspirerande miljö som Textile Fashion Center gör något med oss, den reflekterar vårt behov av innovation inom industrin.

Lutz Walter, generalsekreterare Textile ETP.

I sin presentation påpekade han även att tidsperspektivet för den cirkulära omställningen måste utvidgas – ingenting kommer vara klart till 2030, det är snarare till 2050 vi kan hoppas på reell förändring.

– Det är en lång resa och den kommer inte att vara spikrak. Jag tror att alla förstår att vi står för en dramatisk förändring av hur vi producerar och konsumerar textilier, och att det kommer krävas tålamod för att kunna se effekten av de insatser vi bestämmer oss för i dag.

Från inre till yttre omställning

Den andra keynote-föreläsningen hölls av Jenny Frick från Impact House Halland, som presenterade konceptet Inner Development Goals (IDG) – inre omställningsförmågor kopplade till FN:s globala mål inom Agenda 2030. Förmiddagen fylldes sedan av presentationer från ett flertal företag som arbetar med cirkulära strategier och tekniker. Bland annat berättade Anna Palme från Södra Skogsägarna om företagets arbete med den träbaserade textilmaterialet OnceMore som redan finns i kommersiell produktion hos klädkedjan Lindex.

Jenny Frick från Impact House Halland föreläste om Inner Development Goals.

Efter lunch kurerades programmet av Nordic Blockchain Alliance, med fokus på olika tekniker för spårbarhet och transparens inom den textila produktionskedjan. Därefter fick deltagarna på plats välja en workshop på det tema som intresserat dem mest. Dagen avslutades sedan med ett gemensamt mingel.

”Vill inspirera och ingjuta hopp”

Lena-Marie Jensen, projektledare för konferensen hos Textile & Fashion 2030, var nöjd med dagen.

– Det var en mycket rolig och spännande konferens, med många kunniga och inspirerande talare och goda exempel som visade att tillsammans driver vi på arbetet mot de globala målen för hållbar utveckling, säger hon och fortsätter:

– Vi i arrangörsteamet ville inspirera och ingjuta hopp om att det händer grejer, att visa på att svensk textil- och modeindustri ligger i framkant i transformationen till ett cirkulärt, biobaserat samhälle. Den intentionen tycker jag att vi lyckades väldigt väl med.

Ta del av talarnas presentationer här:

Lutz Walter, Textile ETP
Jenny Frick, Impact House Halland
Eliina Brinkberg, Nudie Jeans
Helena Tuvendal, Artex
Åsa Östlund, TreeToTextile
Anna Palme, Once More
Erik Lundh & Niklas Malmros, Interior Cluster Sweden & Sigma Technology
Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket
Jonas Larsson, Science Park Borås

Text: Christian Naumanen
Foto: Vasilios Bartziokas


Du måste godkänna