Skip to content

Big Do

Inbjudna visionärer utvecklar nya idéer.

Visionärer inom textil- och modeindustrin bjuds in för att under en veckas tid använda den infrastruktur som finns vid Textilhögskolan för att skapa prototyper baserat på en utmaning som presenterats ett antal månader innan aktiviteten.

Den första Big Do inom ramen för Textile & Fashion 2030 anordnas den 26-30 augusti i Borås, för inbjudna designers och andra visionärer.

Önskad effekt

Inspirerande modeller/prototyper som visualiserar plattformens målsättning för att översätta globala och nationella mål till textila produkter. Resultaten kommer att ställas ut i utställningsdelen Exposé.

______________________________________________________________________________

Typ av aktivtet: Workshop/ Hackathon

Antal planerade under etableringar: 3 (2019, 2020, 2022)

Målgrupp: Inbjudna visionärer inom textil och mode.

Resultatet från aktiviteten riktas till samtliga aktörer inom textil- och modebranschen.

Du måste godkänna