Skip to content

Big Do

Inbjudna visionärer utvecklar nya idéer

Designers och visionärer bjuds in för att skapa inspirerande koncept baserade på FN’s globla hållbarhetsmål


Big Do är en designhackathon som anordnas inom ramen för Textile & Fashion 2030. Resultaten ska inspirera intressenter i vår bransch att gå in i ett transformerande decennium mot ett nytt välmående tillstånd för textil- och modebranschen.

Textilhögskolans verkstäder och Do-tank Center vid Science Park Borås har tillhandahållit kunskap och laboratoriefaciliteter, vilket gör det möjligt för deltagarna att ha fullt fokus på kreativitet och innovation.

Önskad effekt

Inspirerande modeller/prototyper som visualiserar plattformens målsättning för att översätta globala och nationella mål till textila produkter. Resultaten kommer att ställas ut i utställningskonceptet Exposé.

______________________________________________________________________________

Typ av aktivtet: Workshop/ Hackathon

Antal planerade under etableringar: 3 (2019, 2020, 2022)

Målgrupp: Inbjudna visionärer inom textil och mode.

Resultatet från aktiviteten riktas till samtliga aktörer inom textil- och modebranschen.


Du måste godkänna