Skip to content

Big Do

Inbjudna visionärer utvecklar nya idéer

Designers och visionärer bjuds in för att skapa inspirerande koncept baserade på FN:s globala hållbarhetsmål


Big Do är en designhackathon som anordnas inom ramen för Textile & Fashion 2030. Resultaten ska inspirera intressenter i vår bransch att gå in i ett transformerande decennium mot ett nytt välmående tillstånd för textil- och modebranschen.

Textilhögskolans verkstäder och DO-tank Center vid Science Park Borås har tillhandahållit kunskap och laboratoriefaciliteter, vilket gör det möjligt för deltagarna att ha fullt fokus på kreativitet och innovation.

Önskad effekt

Inspirerande modeller/prototyper som visualiserar plattformens målsättning för att översätta globala och nationella mål till textila produkter. Resultaten kommer att ställas ut i utställningskonceptet Exposé.

______________________________________________________________________________

Typ av aktivtet: Workshop/ Hackathon

Antal planerade under etableringar: 3 (2019, 2020, 2022)

Målgrupp: Inbjudna visionärer inom textil och mode.

Resultatet från aktiviteten riktas till samtliga aktörer inom textil- och modebranschen.


Du måste godkänna