Skip to content

Talare Textile Challenge 4

Titel: Hur kan man som företag identifiera risker och arbeta systematiskt i enlighet med de Globala målen i produktionskedjan?

Talare: Lotta Amsen, Hållbarhetskonsult, Trossa

Lotta Amsén är hållbarhetskonsult med fokus på hållbara leveranskedjor och strategiskt hållbarhetsarbete med Agenda 2030 och de Globala målen som utgångspunkt. Innan hon började som konsult på Trossa arbetade hon som Hållbarhetsansvarig på textilföretaget Indiska med övergripande ansvar för utveckling, implementering och uppföljning av företagets hållbarhetsstrategier samt ansvar för hantering av företagets hållbarhetsrelaterade risker i hela värdekedjan. Lotta har stor vana av strategiskt och operativt arbete inom hållbar verksamhetsutveckling och kommunikation, från nulägesanalys, mål och handlingsplaner till uppföljning och utbildning. Lotta är utbildad till statsvetare (Pol. Mag) vid Uppsala Universitet samt certifierad Lead Auditor för både ISO 9001 och 14001.

Trossa erbjuder konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling. Trossas konsulter har många års erfarenhet från olika uppdrag och branscher, från specifika sakfrågor till utredningar, strategi och kommunikation.


____________________________________________________________________________

Titel: Environmental impacts of the life cycle of garments (Föreläsning på engelska)

Talare: Björn Spak, Forskare, RISE, Research Institutes of Sweden

Björn Spak har arbetat med livscykelanalyser (LCA) i över 15 år, först under en längre tid på hållbarhetsavdelningen på Essity (f.d. SCA Hygiene Products) och sedan 2018 på RISE. Under tiden på RISE har han arbetat med textiler inom t.ex. programmet Mistra Future Fashion för systemskifte i modebranschen samt EU Horizon 2020-projektet Trash-2-Cash där pre- och postkonsumenttextilavfall utnyttjades för att göra nya fibrer. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner som i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

____________________________________________________________________________

Titel: Fashion Victim of the Textile Industry
(Föreläsning på engelska)

Talare: Alina Klaseva, Programchef, Sweden Textile Water Initiative (STWI)

Alina Klaseva är programchef för STWI, med erfarenhet av såväl modeindustri som miljövetenskap. Hon arbetar för tillfället med att öka kunskapsdelningen inom textilindustirn och med en hållbar resurshantering inom branschens resurshantering.

STWI är en effektbaserad plattform som arbetar med kapacitetsuppbyggnad hos leverantörer av textilier och kläder. Genom kloka åtgärder bidrar STWI till en bättre vattenhantering i produktionen.


____________________________________________________________________________

Titel: Den nya generationens produktion

Talare: Felicia Lundberg, Projektledare, XV Production

Felicia Lundberg
är en av grundarna till XV Production, som är en design- och produktionsstudio inom sömnad och textil. Ambitionen är att ha kontroll över hela kedjan från idé till färdig produkt och företaget har precis flyttat in i en 420 kvadratmeter stor studio där visionen om ett fullskaligt in-house koncept realiserats. XV Production hjälper svenska varumärken att ha en nära, hållbar och transparent tillverkningsprocess.

XV Production driver även XV Atelier, ett unsiex varumärke som producerar plagg av väl valda materialval med hög uttrycksfullhet.

____________________________________________________________________________

Titel: Hållbar produktion, nu och framåt

Talare: Fredrik Johansson, Affärsutvecklare, FOV Fabrics

Fredrik Johansson är delägare och styrelseordförande för FOV Fabrics AB. Hans dagliga roll i företaget är affärsutveckling. FOV Fabrics tillverkar och säljer funktionella textila material till både beklädnads- och industriapplikationer över hela världen. Omställning från traditionell produktion till hållbar produktion, hur går det till? Vad innebär det och hur gör man. Detta är fråge- och problemställningar som FOV har arbetat med under de senaste 8 åren och som ligger Fredrik varmt om hjärtat.


____________________________________________________________________________

Titel: Our never ending expedition
Talare: Åsa Andersson, Hållbarhets- och kvalitetschef, Peak Performance

Åsa Andersson, Sustainability & Quality Manager since 2011 at the international Sports Fashion brand Peak Performance. She has over 20 years of experience of working in the textile industry with production, pattern, quality and sustainability.In her current position she is involved in several research projects such as POPfree, MinShed and Tex-it.

Peak Performance is a founding member of STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action, where Åsa holds a place in the steering committee. Peak Performance has also signed the UN Fashion Charter for Climate Action, in which Åsa is part of the work package for Raw Material.

Åsa Andersson är sedan 2011 hållbarhets- och kvalitetschef på det internationella sportmodemärket Peak Performance. Hon har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom textilindustrin med produktion, mönster, kvalitet och hållbarhet. I sin nuvarande position är hon involverad i flera forskningsprojek, så som POPfree, MinShed och Tex-it.

Peak Performance är en av grundarna och medlem i STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action, där Åsa innehar en plats i styrgruppen. Peak Performance har också undertecknat FN:s ”Fashion Charter for Climate Action”, där Åsa är en av deltagarna inom arbetspaketet för råmaterial.


____________________________________________________________________________

Titel: Framstegsmodellen

Talare: Jonas Larsson, Forskare, Textilhögskolan

Jonas Larsson är Universitetslektor inom textil och mode vid Textilhögskolan med fokus på att bygga hållbara system för produktion, distribution och försäljning av mode.