Skip to content

Re:Store

Projekt inom Textile & Fashion 2030

Kemisk och mekanisk återställning av kläder och textilier


Kursens upplägg och Syfte

Projektet Re:Store utgår från plattformen Textile & Fashion 2030 och syftar till att öka livslängden på plagg genom kemisk eller mekanisk återställning. I ett antal workshops utforskar de deltagande företagen metoder för att undvika en för tidig ”degradering” av befintliga och kommande produkter utifrån sina produkter och processer, samt utvecklar tillämpningar för ökad kundnytta.

Projektet har sin upprinnelse i Big Do 2019 där Naomi Bailey-Cooper från London College of Fashion tillsammans med innovationstekniker i DO-tank Center och Textilhögskolans färgeri-och beredningslabb bland annat undersökte hur användande av enzymer kan ta bort noppor från plagg, och därmed kan återställa plagg till ursprunglig form och värde.

Projektet Re:Store är en del av ett ekosystem där ledstjärnan är 100 % cirkularitet och 0 % avfall i textila värdekedjor. Syftet är att förlänga livet på klassiska plagg och förhindra nyköp av liknande plagg och på så sätt minska mängden uttag av jungfruligt material.

Läs även artikel om projektet Re:Store

Startdatum: 2021-03-22
Slutdatum: 2021-12-31

Deltagare

Science Park Borås, Textilhögskolan, Gina Tricot, L.Brador, Care of Carl, Ridestore och Stadium.

Globala Hållbarhetsmål som adresseras

Mål
Indikator

6. Rent vatten och sanitet

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning
9. Hållbara innovationer, industri och infrastruktur
9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
12. Hållbar produktion och konsumtion
12.5 Minska mängden avfall markant
12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder och hållbarhetsredovisning
12.C Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar till slösaktiga konsumtionsmönster
17. Genomförande och globalt partnerskap
17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation
17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap