Skip to content

Mobil Exposé – UtställningsinformationVad roligt att ni är intresserad av att låna Exposé!

För att ni ska kunna låna Exposén behöver vi säkerställa att rätt förutsättningar finns. Konceptet kring den mobila Exposén är enkelt och självklart men för att det ska komma till sin rätt krävs ett gott samarbeta mellan dig som utställare och Textile & Fashion 2030. Nedan har vi satt samman några punkter som vi tror kan hjälpa dig fatta beslut kring om ni kan välkomna hela eller delar av Exposén.

När ni läst igenom informationen ber vi er kontakta koordinator Anna Berglund för avstämning kring datum, plats samt ytterligare detaljer.

Vi ser fram emot er förfrågan!

Detaljerad information för utlåning

 • Placering
  • Exposén skall placeras så att man kan gå runt alla sidor av de enskilda modulerna, då det vanligtvis finns information på alla sidor.
  • Beroende på hur modulerna i Exposén placeras kan den ta upp mer eller mindre golvyta. Vi anser dock att vår Exposé, med 5 moduler, tar upp minimum 30 m2  inklusive mellanrum en standardmodul, tar upp 0,5 m x 1,4 m golvyta.
  • Har ni inte möjlighet att ta emot hela exposén så behöver ni beräkna 1,70 m x 2,60 m golvyta för varje modul.
  • Exposén är som högst 2,06 m hög.
  • Exposén är en öppen exposé vilket innebär att materialet ej är inkapslat och det är därför nödvändigt att placera Exposén på en plats med viss uppsikt.
 • Kringutrustning
  • Surfplattor ingår i konceptet, därav behovet av el. Plattorna är förberedda för att enkelt kunna sättas på och av för att visa en repeterande film/bildspel utan ljud.
  • Inom Exposén finns kablar som når 9 m ut ifrån en modul. Finns inte ett eluttag inom detta avstånd krävs ytterligare förlängningskabel, vilket innebär en skarv/kontakt som behöver skyddas/döljas. Elen ansluts vid modulens golvplatta, därför kan inte elförsörjningen ske uppifrån/taket.
  • För att undvika olyckor för besökare måste strömkablar fästas/täckas vid golvet med exempelvis tejp och/eller en kabeltunnel där personer förväntas passera. Ni som utställare behöver själv tillhandahålla kabeltunnel och tejp som är godkänt för er golvyta.
  • En dammtrasa för att städa av modulerna innan premiär och om den står länge under utställningstiden är att rekommendera.
  • Vi rekommenderar en 3-stegs stege (mindre stege) vid montering.

 • Transport
  • Exposén levereras på EU-pall med storleken 120*80 cm i bottenplatta och upp till 160 cm hög. Hela Exposén med 5 moduler levereras på 3 pall.
  • Ni behöver en pallyftare för intern transport från leveransplats till utställning.
  • Planering av transport görs i samråd med Textile & Fashion 2030. Beroende på omständigheterna så bokas transporterna helt av Textile & Fashion 2030 eller ombesörjer utställaren transporten och fakturerar Textile & Fashion 2030 för den direkta transportkostnaden.

 • Upp- och nerpackning
  • Upp- och nerpackning är anpassad så att en ej utställningsvan person skall klara uppdraget. Om mottagaren ändå vill ha hjälp med detta ombesörjer mottagaren detta själv och står även för denna merkostnad. Ingen person från Textile & Fashion 2030 följer fysiskt med Exposén men vi supporterar givetvis via telefon och mejl.
  • Beräknad tidsåtgång för upp och nerpackning är svår att beräkna men vi estimerar att det tar ca 3 timmar att packa upp fem moduler och 2 timmar att packa ner samma antal moduler.
  • Uppackning innebär inga tunga lyft. Går att vara själv med rekommenderar att vara 2st.

 • Kostnad
  • Det är för tillfället ingen kostnad för att låna Exposén. Textile & Fashion 2030 står för utlån och även transport.