Skip to content

Studenter banar väg för nya tankar på internationellt hackathon

Flip Flops tillverkade av flasklock och textilavfall, tillverkade under Big DO 2021 av The Fashion Agent, Johannesburg, Sydafrika och Under Armour, Baltimore, USA med hjälp av Textilhögskolan.
Foto: Anna Sigge.

Textila produkter i krig eller en pålitlig produkt som får användaren att lita på samhället? Textil- och modeindustrin står inför stora utmaningar för att kunna genomföra en grön omställning. 15–19 april kommer studenter från Spanien och Indien till Texilhögskolan vid Högskolan i Borås, för att delta i Big DO International Design Hackathon, med syfte att bryta ny mark för att komma med lösningar på några av dem.

Konceptet Big DO har tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 där resultaten har inspirerat intressenter i branschen att våga ta hållbara kliv mot en ny välmående textil- och modebransch.

Den här gången kommer inbjudna studenter att utgå från nio utmaningar som ska lösas utifrån ett antal kriterier, till exempel att använda de cirkulära designprinciperna, att utgå från en regenerativ affärsmodell, använda en modell kallad ”Scaling deep”, och ett tankesätt som utmanar konvektioner och gränser.

– Designutmaningarna är så relevanta och intressanta och tillsammans med dessa kriterier för hur studenterna ska genomföra hackathonet vet vi att resultaten kommer att bli några riktigt intressanta idéer, säger Jonas Larsson, universitetslektor vid Textilhögskolan och Science Park Borås, samt projektledare för Big DO International Design Hackathon.

Nya tankesätt är slutmålet

Designutmaningarna utgår från följande: Conflict state, Future state, Clean state, Community state, Trusted state, History state, Extreme state, Beach state och Terroir state. Dessa är noga frammejslade som akuta utmaningar i branschen.

– Men det viktigaste är inte prototyperna på de produkter eller tjänster som genereras på hackathonet, även om dessa faktiskt kan bli till riktiga produkter på företagen vi samarbetar med. Utan det viktigaste är att utmana studenterna att tänka djärvt, vi vill att de ska börja fundera på möjligheterna att bana nya vägar för en cirkulär omställning. Dessa tankar hoppas vi att de sedan tar med sig ut i arbetslivet när de sedan är klara med sina studier, säger Jonas Larsson.

Utställning och panelsamtal i slutet av maj

Att bjuda in studenter från lärosäten i andra länder är också ett sätt att visa hur viktigt det är att arbeta tillsammans gränsöverskridande. Men även studenter från år två, på samtliga kandidatprogram vid Textilhögskolan, arbetar parallellt med samma designutmaningar fast inom kursen ”Sustainable product- and business development”.

Resultaten från kursen tillsammans med resultaten från hackathonet kommer att presenteras i slutet av maj i samband med Exit, med en utställning och ett panelsamtal. Textilhögskolans studenter kommer också under kursen att arbeta ihop med företagen Eton Shirts, Gina Tricot, Lindex samt Djerf Avenue.

Designutmaningarna har tagits fram på en workshop av: Isabelle McAllister, ​
Creative change activist, Gustav Martner, Head of Creative (Nordics), ​Green Peace, Elin Frendberg, ​CEO Fotografiska Museet, Lisalove Bäckman​, fotokonstnär, Johan Sidenmark​, projektledare, Swedish Wool Initiative​ samt från Textilhögskolan: Jonas Larsson, Anna Lidström, Lotta Höijer och Jennifer Tengroth.

Läs mer

Tidigare Big DO:s

Text: Anna Kjellsson
Foto: Anna Sigge


Du måste godkänna