Skip to content

Intersport tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå

Cirkularitet och ökad transparens har varit två fokusområden i Intersports hållbarhetsarbete det senaste året. Cirkularitet ur ett designperspektiv, men även gällande samarbeten framåt. Transparens i hela värdekedjan med insamling av data från leverantörer för att säkerställa både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med hjälp av Textile & Fashion 2030 har de tagit arbetet till nästa nivå.

Intersport är en av Sveriges ledande sportkedjor och har sedan starten 1968 arbetat för mer sport och rörelse i vardagen. Genom webbshop och 100 butiker över hela landet erbjuder de försäljning av sportartiklar och vill därigenom ge fler människor möjlighet till ett mer aktivt liv och en mer hållbar livsstil.

Genom att ta del av de aktiviteter som erbjuds inom Textile & Fashion 2030 har Intersport satsat på att ta sitt hållbarhetsarbete ett steg längre. Företaget har genom Framstegsmodellen självskattat och analyserat sitt nuläge för att kunna fokusera arbetet framåt. Förutom cirkularitet och transparens har fokus också varit att identifiera och kartlägga leverantörskedjans mognadsgrad gällande miljö och klimat samt dess miljöpåverkan, samt att öka andelen hållbara material och processer och att producera produkter som kan få en lång livslängd genom att ärvas eller säljas vidare som second hand.

– En av våra största utmaningar i hållbarhetsarbetet är att de komplexa värdekedjor vi arbetar gör det svårt att få total transparens, säger Hanna Wolff, produktionskoordinator på Intersport. Att gå från en linjär till en mer cirkulär affärsmodell är ytterligare en stor utmaning som vi arbetar med.

Arbetet med Framstegsmodellen, tillsammans med deltagande i workshops kring cirkulär design, har lett till att Intersport har tagit steg framåt i sitt hållbarhetsarbete. Intersport har bland annat tillsatt ett hållbarhetsråd. Hållbarhetsrådets uppdrag är att lyfta företagets hållbarhetsarbete på bred front för att möjliggöra målet att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten.

Genom guider på hemsidan kring hur man ger sina plagg en lång livslängd hjälper, utbildar och inspirerar Intersport sina kunder till att ta hand om sina plagg. Produkterna på hemsidan har även fått en hållbarhetsmärkning för att underlätta för kunderna att göra hållbara val.

– Att delta i de aktiviteter som Textile & Fashion 2030 erbjuder ger oss viktig ny kunskap. Det ger oss också en möjlighet att bolla viktiga frågeställningar för att komma vidare i det interna arbetet, säger Hanna Wolff.

– Det är otroligt spännande för oss att få följa företagens hållbarhetsresa och deras utveckling, vi vet att det är många frågeställningar kopplat till hållbarhet som ett företag behöver hantera. Vi försöker bidra genom att tillföra ny kunskap och genom att erbjuda möjlighet till samverkan både med oss och andra, säger Anett Aldman, projektledare för Textile & Fashion 2030.

Läs mer om Framstegsmodellen

Läs mer om möjligheten att ansluta ditt företag till Textile & Fashion 2030


Du måste godkänna