Skip to content

Design for Longevity möjliggör längre livslängd på framtidens produkter

Ett plagg är sällan starkare än den svagaste länken och därför är valen som görs i designprocessen av yttersta vikt. Det är nästan aldrig tyget som gör att du slänger jackan, det är dragkedjan. I projektet Design for Longevity ska företag få hjälp att identifierade utmaningar vad beträffar att skapa produkter med en lång livslängd och på så sätt komma vidare i processen. Potentiellt kan företagen åstadkomma detta genom att arbeta med design, funktion, materialval på tyg och tillbehör, storlekar och passform. Design för produkter med lång livslängd och kommunikation kring detta gör att företag och konsumenter direkt bidrar till FNs globala hållbarhetsmål.

Textilindustrin är en av de största, mest resurskrävande industrierna på vår jord. Det är en kraftfull motor för global tillväxt och utveckling, men den nuvarande modellen driver jorden bortom dess gränser och utmanar till och med den sociala rättvisan. Branschen står bland annat för en stor del av växthusgasutsläppen och för lågavlönade arbetare som ibland vistas i farliga arbetsmiljöer.

Området Design for Longevity diskuteras idag flitigt för att ge designers och produktutvecklare möjlighet att producera kläder mer hållbart och underlätta beslutsprocesser. Målet är att omforma branschen för att åstadkomma klimatvänliga attityder och få konsumenter att vilja ha mer långlivade produkter.

Niina Hernández, en av projektledarna i den nationella plattformen Textile & Fashion 2030 och initiativtagare till projektet Design for Longevity, vill utveckla området i form av konkreta workshops, där företag deltar och ställs inför produktnära utmaningar kopplade till deras verksamhet.

– I det här projektet vill vi inte bara utbilda passivt utan även inspirera företagen att genom praktiska uppgifter bli ”tvingade” att komma igång. Vi går ner på detaljnivå och bli mer konkreta då vi arbetar väldigt nära produkten och diskuterar utifrån exempelvis materialval, tillbehör, kommunikation, passform och svagaste länken, säger Niina Hernández och fortsätter:

– Vi kombinerar föreläsningsdelar med workshops där tanken är att vi tillsammans ska utveckla området Design for Longevity. Företagen ställs inför konkreta frågeställningar och får i workshops arbeta aktivt med sina och andras problem, där vi som plattform sedan kan fånga upp nya utmaningar på en mer detaljerad nivå. Ett plagg är exempelvis sällan starkare än den svagaste länken och därför är valen som görs i designprocessen så viktiga. Det är nästan aldrig tyget som gör att du slänger jackan, det är dragkedjan.

En förlängning av seminarieserien Textile Challenge

I samband med tidigare anordnade Textile Challenges, kunde företag som deltog i seminariet för första gången också välja att vidareutbilda sig genom projektet Design for Longevity, med samma namn som området. Bland de anmälda i år återfinns större och mindre företag, som tillsammans ska genomgå fyra kurser med olika teman.

Första tillfället anordnades den 14 september, där temat var funktion, design och livslängd.
Mats Johansson, koordinator vid Smart Textiles och Science Park Borås, höll i en av föreläsningarna om funktion.

– Det uppstår inte sällan konflikter mellan funktionskrav och livslängd. En hel del material och kemikalier som är bra för att de har längre livslängd påverkar tyvärr miljön. Giftiga saker är ju giftiga för att de finns kvar länge och gör det svårt för naturen att bryta ner. En viktig del i att producera långlivade produkter kan vara att utöka användningsområden genom design, där plaggen kanske görs vändbara eller har tydliga skötselråd med vägledning för att förlänga produktens aktiva livslängd, inte den tid den hänger i garderoben, säger Mats Johansson.

Målet med projektet är att företagen inom några år ska ha implementerat nya strategier i designprocessen, inte bara applicerats på de produkter vi lyft upp i utbildningen, utan att det fått spridning till fler av deras produkter.

Länk till projketsidan för Design for Longevity.


Du måste godkänna