Skip to content

Think twice – a social marketing toolbox for reduced consumption

Denna rapport presenterar olika strategier och dess kombinerade effekt för att minska antalet varor som konsumenterna köpte. Resultatet visar att användning av verktyg och strategier öka konsumentens kunskap och medvetenhet i kombination med att sätta upp mål gav önskad effekt, dvs konsumenten köpte färre varor.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna