Skip to content

The Textile Toolbox

Rapporten The Textile Toolbox samlar den forskning som skett inom Mistra Future Fashion (MFF). Resultaten från flera års forskning presenteras inom områdena: Nya designbeslut, Nya designmodeller samt Nya designredskap.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna