Skip to content

The Sustainable Apparel Coalition

Sustainable Apparel Coalition (SAC) utvecklar Higg-index som är ett standardiserat verktyg som mäter miljö- och social påverkan genom hela värdekedjan. Genom att använda verktyget synliggörs utvecklingspotentialer och möjliggör en transparens som konsumenterna efterfrågar.

SAC är ett samarbete mellan olika aktörer inom flera nivåer i samhället. Genom att samarbete arbetar de systematiskt med brådskande utmaningar som är omöjliga att förändra för enskilda aktörer.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna