Skip to content

The outlook report 2011-2019

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt. Denna rapport sammanfattar de rekommendationer som är resultatet av åtta års forskning. De områden som tas övergripande tas upp är: design för cirkularitet, textilfibrers påverkan, produktionens påverkan, användaren, alternativa affärsmodeller, riktlinjer, ”end of life”, gemensamma krafter.

Som ett verktyg kopplat till denna rapport finns ”Mistra Future Fashion Communications Cards” som du finner i kunskapsbanken under verktyg.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna