Skip to content

The fiber bible, part 2: environmental impact of textile fibers – what we know and what we don’t know

Att välja och använda hållbara textilfibrer är idag en utmaning för modebranschen. På marknaden finns en mängd fibrer som påstås vara ”nya hållbara fiber”. Om miljöbelastningen vid fiberproduktion skall minska, i jämförelse med traditionella fibrer, behöver de nya alternativen ha 1) en överlägsen miljöprestanda och 2) tekniska förutsättningar att ersätta konventionella fibrer. Fråga två tas upp i denna rapport, The fiber bible, part 2. Inom rapporten struktureras och kvantifieras miljöprestanda för textilfibrer genom att kartlägga och diskutera tillgängliga data. Det övergripande syftet för ”The Fiber bible, del 1 & 2” är att identifiera de fibrer som har den största potentialen att minska miljöpåverkan av fibrer som idag dominerar modeindustrin.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna