Skip to content

The fiber bible, part 1: Possible sustainable fibers on the market and their technical properties

Att välja och använda hållbara textilfibrer är idag en utmaning för modebranschen. På marknaden finns en mängd fibrer som påstås vara ”nya hållbara fiber”. Om miljöbelastningen vid fiberproduktion skall minska, i jämförelse med traditionella fibrer, behöver de nya alternativen ha 1) en överlägsen miljöprestanda och 2) tekniska förutsättningar att ersätta konventionella fibrer. Fråga ett tas upp i denna rapport, The fiber bible, part 1. Rapporten lyfter fram vikten av att välja fiber efter ändamål, det är förutsättningen för att optimera produktens miljöprestanda under hela livscykeln. För att möjliggöra ett sådant urval tillhandahålla denna rapport ett ”bibliotek” med nya / kommande / lovande textilfibrer och deras tekniska såväl som kemiska egenskaper jämfört med de konventionella fibrerna som de ska ersätta: bomull och polyester.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna