Skip to content

#textilsmart

Kampanjen Textilsmart ska inspirera konsumenter att göra medvetna val kring kläder och textil vilket bidrar till en mer hållbar planet. Syftet är att höja kunskapen om miljöpåverkan i alla led från det att kläder och textilier produceras, säljs, används tills de återvinns och slängs. Du kan göra olika quiz men också få mer information om vilket material som är mer hållbart, fixa en hållbar garderob, sälja och köpa second hand etc.

Kampanjen ingår i ett treårigt regeringsuppdrag (2018-2020) som Naturvårdsverket har fått i samverkan med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna