Skip to content

Output

Output-sidan samlar flera års forskning inom Mista Future Fashion (MFF). Från denna sida kan du navigera och finna mer information om MFFs resultat och användning avseende: TED’s TEN, LCA för svensk modekonsumtion, Textile Toolbox, Fiber-to-fiber återvinning etc.

Mistra Future Fashion (2011-2015) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Svenska och Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna