Skip to content

Textile Guide

Textile guide från Chemsec leder dig genom en trestegsprocess för att ta kontroll över kemikalierna i dina processer. De tre stegen är: hitta, utvärdera samt agera och ersätt de farliga kemikalierna i dina processer. Inom sidan finns även en länk till Marketplace som är en databas över kemikalier kopplat till egenskaper som man vill uppnå på en produkt.

ChemSec – International Chemical Secretariat – är en ideell organisation som genom oberoende forskning, gränsöverskridande samarbete och praktiska verktyg driver på utveckling och lagstiftning för att företag skall ersätta giftiga kemikalier med säkrare alternativ.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna