Skip to content

Sustainble Design Cards

Detta verktyg baserat på olika ”hållbara designkort” som syftar till att inspirera och visa vägar till en hållbar design genom hela leveranskedjan. Varje kort innehåller inspiration, verktyg och exempel på hur företag kan skapa en hållbar design inom respektive område; Material, produktion, logistik, användande, återanvändning och koncept.

Webbplasen är resultatet av kontinuerligt arbete inom området hållbar design vid Design School Kolding, Danmark. Genom designkorten fokuserar skolan på att göra hållbar utveckling begriplig inom skolans designutbildning.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna