Skip to content

Sustainable Fibre Toolkit

TEKO har genom Stiftelsen Svensk Textilforskning gett ut en hållbarhetsguide om textila fibrer. Syftet med Sustainable Fibre Toolkit är att tillhandahålla en överblick över olika fibrers miljöpåverkan samt ge förslag på hur man kan undvika skadlig miljöpåverkan samt verka som och inspiration för tillverkare, inköpare, handlare, designers och producenter att kunna göra så bra val som möjligt vad gäller miljö och sociala aspekter. Den senaste upplagen innehåller även ett nytt kapitel, Textiles for circularity, med fokus på återvinning, återanvändning och nytänkande inom hela den textila värdekedjan samt information om textilindustrins miljömässiga effekter i ett livscykelperspektiv.

TEKO är en branschorganisation för Sveriges textil- och modeföretag. De stärker konkurrenskraften i en innovativ framtidsbransch genom att hjälpa sina medlemmar med arbetsgivarfrågor, logistik, hållbarhet, utbildning, forskning och innovation.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna