Skip to content

Sustainable fashion research agenda

Rapporten ger en kortfattad överflygning av vilka områden som modebranschen behöver arbeta med ur ett hållbarhetsperspektiv. Områden som tas upp är: den textila värdekedjan, design, köpbeteende & användning samt återanvändning & återvinning.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna