Skip to content

Sustainable Clothing Action Plan (SCAP)

Sustainable Clothing Action Plan (SCAP) är ett samarbete där klädindustrin gemensamt utmanas att nå branschrelaterade mål för minskad resursanvändning. SCAP rapporterar vilken påverkan de inkluderande organisationerna har haft på resursanvändningen. Dessutom ges en översikt av informationsmaterial som är kopplat till The Waste and Resources Action Programme (WRAP) och som relaterat till affärsmodeller, design med lång livslängd, fiber och materialval, kundbeteende och hållbart mode samt återbruk och återvinning.

WRAP samarbetar med regeringar, företag och övriga samhället för att leverera praktiska lösningar som påskyndar övergången till en hållbar och resurseffektiv ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna