Skip to content

Supply chain guidelines: vision and ecodesign action list

Denna rapport innehåller riktlinjer som syftar till att inspirera modeföretag som vill verka för en leveranskedja med lägre miljöpåverkan. Den innehåller aktuell kunskap och ge svar på några av frågorna som hindrar företagen från att börja transformationen. De åtgärder som, med dagens teknik, är tillgängliga presenteras och dessas effekter kvantifieras för att belysa den minskade miljöpåverkan.

Mistra Future Fashion (2011-2019) bedrev forskning för ett systemskifte i modebranschen – via cirkulära processer och nya tankesätt.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna