Skip to content

Science Based Targets

Science Based Targets stöttar företag i alla branscher i deras arbete att minska sina koldioxidutsläpp. Arbetet startar med en uträkning av företagets utsläpp för att sedan fokusera på de påverkanspunkter som är störst och var en reducering ger mest värde.

Science Based Targets är ett samarbete mellan ett antal stora organisationer i världen: Carbon Disclosure Project, the UN Global Compact, World Resources Institute and the World Wide Fund for Nature.

Språk: Engelska
Plats: Ort, Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats


Du måste godkänna