Skip to content

re:textile

Skapar kunskap om hur principer inom cirkulär ekonomi kan implementeras i den textila värdekedjan och förpackas som mer hållbara produkter och tjänster. Genom samarbeten med forskare på Textilhögskolan och företag genomförs pilotprojekt för att utveckla mer hållbara produkter och tjänster inom mode och textil. Samtidigt undersöks förutsättningarna för långsiktig ekonomisk hållbarhet i det cirkulära flödet.

Science Park Borås är en samverkansarena för innovation och näringslivsutveckling i Textile Fashion Center, Borås. Med resurser inom forskning, prototypframtagning, infrastruktur samt affärs- och företagsutveckling skapar Science Park Borås förutsättningarna för en mer hållbar utveckling av innovativa idéer.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna