Skip to content

Resource Bank

Textile Exchange tillhandahåller verktyg och kunskap för att stödja dig för att nå utvalda hållbarhetsmål. Under fliken Resources finns standarder presenterade så som Responsable down/wool/mohair. För certifieringar finns olika mallar och även en databas med certifierade företag. För medlemmar finns flera rapporter kopplat till material/processer samt webinar och filmer med ämnen så som Wool LCA, Fashion make change, Sustainablility in home textiles.

Textile Echange är en global ideell organisation som arbetar för en industriomvandling i prefererade fibrer, integritet och standarder samt ansvarsfulla leveransnätverk.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna