Skip to content

Product Impact Calculator

Product impact calculator är ett verktyg för att hjälpa oss alla att sköta våra kläder med längre miljöpåverkan. Du går igenom verktygets fyra steg: typ av produkt, beräkning, påverkan och förbättringar. Baserat på din input får du en output baserat på användning, tvätt, tork, strykning och återvinning.

Sustainable Apparel Coalition är en sammanslutning för kläd-, sko- och textilindustrin som verkar för en hållbar produktion.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna