Skip to content

Miljöpåståenden i reklam

Miljöpåståenden i marknadsföring är ofta svåra att förstå och riskerar att vilseleda konsumenten om vilken miljöfördel varan eller tjänsten faktiskt har. Det ställs därför höga krav på att näringsidkare ska kunna bevisa vad man påstår och att miljöpåståendet är klart och tydligt formulerat. Här beskrivs grunderna i marknadsföringslagen för miljöpåståenden i reklam.
Relaterad information hittar du om du googlar på Seminarium: Är tröjan grön? – om att marknadsföra textilier som miljövänliga

Konsumentverket håller koll på dagens och framtidens konsumentvardag. De bidrar till både medveten konsumtion och en säkrare marknad där både konsumenter och företag vet vad som gäller.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna