Skip to content

Medveten konsumtion

Ett digitalt, interaktivt och inspirerande undervisningsmaterial inom hållbarhet, besående av fyra delkurser med teman; introduktion till hållbar konsumtion, mat, mode/kläder och elektronik/teknik. I materialet ingår lärarhandledning samt lektionsupplägg vilka innehåller faktatexter, övningar, diskussionsfrågor och fördjupningsmaterial. Materialet riktar sig främst till studier på gymnasienivå men även till sista årskursen i grundskolan.

Föreningen Medveten Konsumtion i Sverige är en liten förening som arbetar med de stora frågorna. Vi arbetar fr att ge inspiration och utbildning om hur du kan göra mer hållbara och medvetna val genom enkla råd och tips.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna