Skip to content

Medveten konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion i Sverige är en förening som arbetar med de stora frågorna. De arbetar för att ge inspiration och utbildning till mer hållbara och medvetna val genom enkla råd och tips för konsumenter, organisationer samt företag.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna