Skip to content

Marketplace

Marketplace samlar alla gröna kemi-innovationer på ett ställe, vilket gör det lättare för företag att hitta och förhoppningsvis välja säkrare lösningar. Inom databasen finns underkategorier så som textil, därunder kan du söka på t.ex. en egenskap som du vill att tyget/produkten skall ha och få en överblick av tillgängliga säkrare alternativ och kontakt till leverantörer.

ChemSec – International Chemical Secretariat – är en ideell organisation som genom oberoende forskning, gränsöverskridande samarbete och praktiska verktyg driver på utveckling och lagstiftning för att företag skall ersätta giftiga kemikalier med säkrare alternativ.

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna