Skip to content

Love your clothes

Kampanjen Love Your Clothes lanserades 2014 och har utvecklats tillsammans med branschorganisationer för att förändra hur de brittiska konsumenterna köper, använder och slänger sina kläder. Det yttersta målet är att minska miljöpåverkan från kläder och påverka en mer cirkulär strategi för kläder globalt. Hemsidan innehåller lättförståelig information inom fyra områden: inköpsguide för kläder, skötsel & lagning, återskapa/upcykle samt oönskade kläder. Strukturen på materialet är överskådligt och lämpar sig för såväl konsumenter som elever i skolan som behärskar engelska.

Love Your Clothes är en del av Sustainable Clothing Action Plan (SCAP), som samordnas av WRAP, en ideell organisation som får statligt stöd över hela Storbritannien. WRAP samarbetar med regeringar, företag och övriga samhället för att leverera praktiska lösningar som påskyndar övergången till en hållbar och resurseffektiv ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna