Skip to content

Integrating recycled fibres

Integrating recycled fibres är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets mål är att minska användningen av jungfruliga material vid tillverkning av kläder. Resultatet blir att vi sparar vatten, energi samt att färre kläder går till deponi och förbränning. Via denna sida delges faktablad rörande viktiga aspekter för företag som börjar använda återvunna fibrer. Aspekter som tas upp är hur företagen skall arbeta med både interna och externa processer och samarbeten lika väl som logistik, fiberkvalitet, design och nya affärsmodeller.

ECAP var ett projekt (2015-2019) med syfte att minska klädavfall i hela Europa genom en cirkulär ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna