Skip to content

Inspiration och information till miljömässigt hållbar textilkonsumtion

Naturvårdsverket har samlat inspirations- och informationsmaterial om miljömässigt hållbar textilkonsumtion. Här ges även en god överblick av de filmer som tagits fram inom informationssatsningen Textilsmart.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. De arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Språk: Svenska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna