Skip to content

Influencing public procurement

Influencing public procurement är ett delprojekt inom The European Clothing Action Plan (ECAP). Delprojektets mål är att hjälpa offentliga upphandlare nå sina miljömål genom att använda sin köpkraft för att stimulera en cirkulär strategi för arbetskläder. Resultatet förväntas ge riktlinjer och vara exempel till andra inköpare inom den privata sektorn.

ECAP var ett projekt (2015-2019) med syfte att minska klädavfall i hela Europa genom en cirkulär ekonomi.

Språk: Engelska
Plats: Digital

Genom att klicka på ”Mer information” kommer du till en extern webbplats.


Du måste godkänna